Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Kierunki rozwoju magnetoelektrycznych maszyn synchronicznych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

116

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 112559

Katalog on-line

to2002020354

Pierwsza recenzja

Andrzej Demenko

Miejsce

Poznań, Polska

Data

04.06.1988

Język

polski

Druga recenzja

Władysław Karwacki

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

02.06.1988

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1988