Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Warunki równowagi między mieszaniną gazową NH₃-H₂ a azotem w fazach γ' i ε układu Fe-N

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Budowy Maszyn, Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Budowy Maszyn, Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

| [ P ] pracownik

Język

polski

Streszczenie

PL W pracy przeprowadzono analizę piśmiennictwa dotyczącego układów równowagi Fe-N 1 Fe-N-NH₃-H₂. Wykazano brak wiarygodnych danych doświadczalnych do opisu warunków równowagi między mieszaniną gazową NH₃-H₂ a azotem w fazach γ' i ε, do wytyczenia obszarów ich trwałości a tym samym do pełnego termodynamicznego opisu wyżej wymienionych układów. Na podstawie przeprowadzonych w pracy niniejszej badań eksperymentalnych wyznaczono zależności opisujące warunki równowagi między mieszaniną NH₃-H₂ a azotem w fazach γ' i ε, określono zakresy ich trwałości. Opracowano szczegółowo metodykę badań.

Liczba stron

120

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 112007

Katalog on-line

to2002020326

Pierwsza recenzja

Andrzej Barbacki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

12.1987

Język

polski

Druga recenzja

Juliusz Foryst

Miejsce

Kraków, Polska

Data

22.12.1987

Język

polski

Trzecia recenzja

Jan Zyśk

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

18.01.1988

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1988