Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Warunki równowagi między mieszaniną gazową NH₃-H₂ a azotem w fazach γ' i ε układu Fe-N

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Budowy Maszyn, Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Budowy Maszyn, Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

| [ P ] employee

Language

polish

Abstract

PL W pracy przeprowadzono analizę piśmiennictwa dotyczącego układów równowagi Fe-N 1 Fe-N-NH₃-H₂. Wykazano brak wiarygodnych danych doświadczalnych do opisu warunków równowagi między mieszaniną gazową NH₃-H₂ a azotem w fazach γ' i ε, do wytyczenia obszarów ich trwałości a tym samym do pełnego termodynamicznego opisu wyżej wymienionych układów. Na podstawie przeprowadzonych w pracy niniejszej badań eksperymentalnych wyznaczono zależności opisujące warunki równowagi między mieszaniną NH₃-H₂ a azotem w fazach γ' i ε, określono zakresy ich trwałości. Opracowano szczegółowo metodykę badań.

Number of pages

120

Signature of printed version

DrOIN 112007

On-line catalog

to2002020326

First review

Andrzej Barbacki

Place

Poznań, Polska

Date

12.1987

Language

polish

Second review

Juliusz Foryst

Place

Kraków, Polska

Date

22.12.1987

Language

polish

Third review

Jan Zyśk

Place

Warszawa, Polska

Date

18.01.1988

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

1988

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.