Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Leszek Małdziński

Artykuły  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

leszek.maldzinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 38

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (10)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (41)

Recenzje prac dyplomowych (25)