Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Leszek Małdziński

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

leszek.maldzinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 38

PBN ID

1502411

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS