Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Procedura określania optymalnych wartości głównych parametrów konstrukcyjnych awaryjnych systemów obudowy bezpieczeństwa siłowni jądrowej z reaktorem wodnociśnieniowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

651

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 112005/1; DrOIN 112005/2; DrOIN 112005/3

Katalog on-line

to2002020324

Pierwsza recenzja

Marian Kiełkiewicz

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

20.01.1988

Język

polski

Druga recenzja

Edmund Tuliszka

Miejsce

Poznań, Polska

Data

23.02.1988

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1988