Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

janusz.wojtkowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 42

ResearcherID

K-4154-2014

ORCID

0000-0003-4103-1690

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (19)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)