Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak

PBN ID

1480736

ResearcherID

K-4154-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Rozdziały (8)

Legenda:  Indeksowane w WoS