Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka poszukiwania optimum koncentracji produkcji w warunkach seryjnego wytwarzania maszyn

Autorzy

| [ P ] pracownik

Promotor

| [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii Budowy Maszyn, Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

133

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 109839

Katalog on-line

to2002020307

Pierwsza recenzja

Tadeusz Czarny

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

02.02.1987

Język

polski

Druga recenzja

Kazimierz Wieczorowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

11.01.1987

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1987