Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badanie wpływu upustowej regulacji parametrów doładowania na własności trakcyjne turbodoładowanych silników spalinowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

155

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 109171

Katalog on-line

to2002020295

Pierwsza recenzja

Teofil Wiśniewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

23.09.1986

Język

polski

Druga recenzja

Marian Zabłocki

Miejsce

Kraków, Polska

Data

29.09.1986

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1986