Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wytrzymałość i stateczność miejscowa belek cienkościennych o zmodyfikowanych przekrojach ceowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Strength and local buckling of thin-walled beams with modified C-sections

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • belki cienkościenne
  • stateczność miejscowa
  • rozwiązania analityczny
  • analizy numeryczne
  • badania doświadczalne
EN
  • thin-walled channel beams
  • local buckling
  • analytical study
  • numerical analysis
  • experimental investigations
Liczba stron

154

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

mechanika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1993

Katalog on-line

to2020500400

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Maria Kotełko

Miejsce

Łódź, Polska

Data

04.10.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jerzy Małachowski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

22.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

27.11.2019

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna