Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wytrzymałość i stateczność miejscowa belek cienkościennych o zmodyfikowanych przekrojach ceowych

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Strength and local buckling of thin-walled beams with modified C-sections

Language

polish

Keywords
PL
  • belki cienkościenne
  • stateczność miejscowa
  • rozwiązania analityczny
  • analizy numeryczne
  • badania doświadczalne
EN
  • thin-walled channel beams
  • local buckling
  • analytical study
  • numerical analysis
  • experimental investigations
Abstract

PL Praca poświęcona jest metodom analitycznym, numerycznym i badaniom doświadczalnym istniejących i całkiem nowych konstrukcji. Na wstępie przedstawiono ważniejsze polskie i światowe osiągnięcia w tej dziedzinie oraz cel i zakres pracy. Następnie dokonano opisu przebadanych belek ceowych, zwracając szczególną uwagę na rozwój kształtów ich przekrojów poprzecznych. W kolejnym rozdziale opisano analitycznie problemy utraty stateczności belek. Następnie opisano badania numeryczne metodą pasm i elementów skończonych. W ostatnim rozdziale przedstawiono badania doświadczalne wybranych belek ceowych. Praca jest zakończona podsumowaniem, w którym zapisano najważniejsze wnioski z badań analizowanych przekrojów. Analizy te mogą przyczynić się do popularyzacji oryginalnych kształtów przekrojów belek cienkościennych z profilowanym środnikiem oraz niestandardowymi półkami. Realizacja przeprowadzonych badań wnosi istotny wkład w rozwój teorii stateczności belek cienkościennych przede wszystkim ze względu na modelowanie przebiegu utraty stateczności oraz wyczerpania jej nośności.

EN This paper is dedicated to analytical, numerical and experimental methods of instants and completely new constructions. At the beginning, the most important Polish and world achievements in this field as well as the purpose and scope of work were presented. As a next step, a description of the tested C-beams was made, paying special attention to the development of their cross-section shapes. The next chapter describes analytically the problem of loss of beam stability. Next, numerical studies were described using the Finite Strip Method and Finite Elements Method. The last chapter presents experimental investigations of selected C-beams. The work ends with a summary in which the most important conclusions from the investigations of the analysed cross-sections were recorded. These analyses may contribute to the popularization of the original shapes of thin-walled beam cross-sections with a profiled web and non-standard flanges. Realization of the conducted research is a significant contribution to the development of the theory of stability of thin-walled beams, primarily due to the modelling of the loss of stability and the exhaustion of its bearing capacity.

Number of pages

154

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

mechanics

Signature of printed version

DrOIN 1993

On-line catalog

to2020500400

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Maria Kotełko

Place

Łódź, Polska

Date

04.10.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jerzy Małachowski

Place

Warszawa, Polska

Date

22.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

27.11.2019

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.