Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Piotr Paczos

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

piotr.paczos@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 25

ResearcherID

F-7303-2014

ORCID

0000-0001-6054-8834

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Raporty (7)

Rozprawa habilitacyjna

Legenda:  Punktacja MNiSW

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)