Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Piotr Paczos

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

piotr.paczos@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 25

ORCID

0000-0001-6054-8834

ResearcherID

F-7303-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (14)

Rozdziały (14)

Książki (1)

Raporty (12)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (47)

Recenzje prac dyplomowych (52)