Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Synteza dwuwymiarowych pseudobezstratnych filtrów cyfrowych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

Recenzenci

[ 1 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

138

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 101302

Katalog on-line

to2001020061

Pierwsza recenzja

Andrzej Guziński

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

15.04.1983

Język

polski

Druga recenzja

Karol Rumatowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

18.04.1983

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1983