Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Marek Domański

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

E-mail

marek.domanski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 01

ORCID

0000-0002-9381-0293

ResearcherID

H-1211-2019

Google Scholar

Marek Domanski

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (23)

Rozdziały (118)

Raporty (22)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (23)

Recenzje rozpraw doktorskich (7)

Promotorstwo prac dyplomowych (23)

Recenzje prac dyplomowych (98)

Wyniki (5)