Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Marek Domański

PBN ID

1488994

ResearcherID

H-1211-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Rozdziały (82)

Legenda:  Indeksowane w WoS