Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Próba optymalizacji automatycznego cyklu szlifowania wgłębnego otworów z uwzględnieniem niestacjonarnego charakteru procesu wgłębiania ściernicy

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Budowy Maszyn, Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Budowy Maszyn, Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii Budowy Maszyn, Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

155

Signature of printed version

DrOIN 98843

On-line catalog

to2001020037

First review

Wojciech Kacalak

Place

Koszalin, Polska

Date

08.1982

Language

polish

Second review

Mieczysław Kawalec

Place

Poznań, Polska

Date

30.08.1982

Language

polish

Third review

Jan Rafałowicz

Place

Łódź, Polska

Date

10.08.1982

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

1982