Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Zastosowanie wieloczujnikowego optoelektronicznego systemu pomiarowego do badania przebiegów fali tętna

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Application of a multisensor optoelectronic measuring system for examination of the pulse waveform

Language

polish

Keywords
PL
  • fala tętna
  • fotopletyzmografia
  • sygnał fotopletyzmograficzny
Abstract

PL Tematyka pracy mieści się w obszarze metrologii optoelektronicznej i biomedycznej. Dotyczy biopomiarów bazujących na zjawiskach optycznych zachodzących w obiekcie biologicznym, a w szczególności nieinwazyjnej fotopletyzmografii (PPG). Omówiono zjawiska biorące udział w powstaniu i propagacji fali tętna oraz scharakteryzowano podstawy fizyczne optoelektronicznych metod pozyskiwania sygnału PPG i czynników warunkujących jego poprawną detekcję. Zaprezentowano opracowany wielokanałowy mobilny system pomiarowy, w którym wykorzystano autorskie czujniki odbiciowe. Sprawdzono również warianty konstrukcji modułów systemu pomiarowego i przedstawiono wyniki eksperymentalnego sprawdzenia jego parametrów oraz prawidłowości działania przy zastosowaniu wybranych procedur testowych. Przy udziale reprezentatywnej grupy osób-ochotników przeprowadzono liczne badania eksperymentalne za pomocą zestawu czujników odbiciowych, umieszczonych w wybranych miejscach ciała. Uzyskano szereg wniosków poznawczych i przydatnych w praktyce.

EN The subject of the work is connected with the optoelectronic and biomedical metrology. It relates to biomeasurements basing on optical phenomena existing in a biological object, with special consideration of the noninvasive photoplethysmography (PPG). Phenomena participating in creation and propagation of the pulse wave as well as the physical basis of optoelectronic methods making possible to detect PPG signals properly have been described. The work presents a multichannel mobile measuring system that is equipped with the original reflectance sensors made by the author. Variants of system modules have been tested. The system was also experimentally checked on its operation correctness with the selected test procedures. A lot of experimental studies with a set of reflectance sensors placed on the selected body sites have been made on a group of representative volunteers. A number of conclusions for research and practical purposes were obtained.

Number of pages

205

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

electrotechnology

Signature of printed version

DrOIN 1827

On-line catalog

to20179022

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Tadeusz Pałko

Place

Warszawa, Polska

Date

22.03.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Grzegorz Wiczyński

Place

Poznań, Polska

Date

10.04.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.05.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: elektrotechnika, w specjalności: metrologia optoelektroniczna i biomedyczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.