Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Grzegorz Wiczyński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

grzegorz.wiczynski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 39

ORCID

0000-0001-8780-7605

ResearcherID

F-8256-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (27)

Rozdziały (20)

Rozprawa doktorska

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (97)

Recenzje prac dyplomowych (93)