Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ocena trwałości zmęczeniowej konstrukcji cienkościennych na podstawie analizy dynamicznych stanów naprężeń

Autorzy

| [ P ] pracownik

Promotor

| [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

125

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 97328

Katalog on-line

to2001009996

Pierwsza recenzja

Michał Kleiber

Data

25.05.1981

Język

polski

Druga recenzja

Janusz Orkisz

Miejsce

Kraków, Polska

Data

01.09.1981

Język

polski

Trzecia recenzja

Janusz Schmidt

Miejsce

Poznań, Polska

Data

28.08.1981

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1981