Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marek Maciejewski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

marek.maciejewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 26

ResearcherID

P-6156-2014

ORCID

0000-0002-7171-8891