Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Optymalizacja pojemności przy częstotliwościowym sterowaniu prędkości kątowej trójfazowego silnika indukcyjnego zasilanego napięciem jednofazowym

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ E ] pracownik emerytowany

Język

polski

Liczba stron

124

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 91134/1; DrOIN 91134/2

Katalog on-line

to2001009873

Pierwsza recenzja

Tadeusz Chamerski

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Data

28.04.1979

Język

polski

Druga recenzja

Aleksander Szaflarski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

24.09.1979

Język

polski

Trzecia recenzja

Józef Węglarz

Miejsce

Poznań, Polska

Data

21.05.1979

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1979