Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Synteza bifunkcyjnych polieterów alkoholu allilowego w reakcji oksyalkilenowania oraz ich 0-metylowych pochodnych

Authors

Promoter

Reviewers

Title variant

EN Synthesis of bifunctional polyethers of allyl alcohol in the alkoxylation reaction and their 0-mełhyl derivatives

Language

polish

Keywords
PL
  • alkohol allilowy
  • oksyalkilenowanie
  • 0-metylowanie
EN
  • allyl alcohol
  • oxyalkylation
  • 0-methylation
Abstract

PL Przedmiotem pracy są procesy oksyalkilenowania alkoholu allilowego i 0-metylowania oksyalkilatów w celu uzyskania reagentów, zdolnych w reakcji hydrosililowania do tworzenia polieterów silikonowych. Na postawie badań wstępnych wytypowano katalizator oksyalkilenowania, oszacowano wartość energii aktywacji dla reakcji inicjacji oraz wykonano syntezy z udziałem tlenku etylenu, tlenku propylenu oraz w układzie "raudom i blok". Dla procesu 0-metylowania oksyalkilatów dokonano optymalizacji warunków jego prowadzenia. W oparciu o wyniki optymalizacji, wykonano syntezy z udziałem wytypowanych oksyalkilatów, uzyskując produkty z zablokowanym protonem terminalnej grupy hydroksylowej, o własnościach zgodnych z wymaganiami. Dla syntezowanych produktów, opracowano sposób usuwania pozostałości katalizatora i procedurę ich zabezpieczenia przed tworzeniem się wysoce niepożądanych nadtlenków organicznych. Zebrane dane, mogą być wykorzystane do projektowania syntez innych oksyalkilatów alkoholu allilowego i ich 0-metylowych pochodnych oraz do opracowania założeń produkcji w skali technicznej.

EN The processes were studied: oxyalkylation of allyl alcohol and O methylation of the products to yield the nnaterials which then could be converted in the hydrosilylation reaction to silicone polyethers. Based on preliminary tests, the oxyalkylation catalyst was selected and the activation energy for the initiating reaction was found. The syntheses were run with the use of ethylene and propylene oxides and in the "random" and "block" system. The properties of the products were as required. The process conditions and the molar ratio of the feeds were optimised for O methylation. Based on the research findings, the syntheses were run in which the selected oxyalkylates were used. The products had blocked protons in their hydroxyl terminal groups, and their properties were in line with the requirements. A method was developed to remove the residual catalyst from the products, and the procedure was offered to protect the products against formation of highly objectionable organic peroxides. The collected data may be used for the synthesis of other allyl alcohol oxyalkylation products and their O methyl derivatives and for commercialisation of those processes.

Number of pages

124

OECD domain

chemical engineering

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1813

On-line catalog

to20159043

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Hieronim Maciejewski

Place

Poznań, Polska

Date

28.12.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marian Włodzimierz Sułek

Place

Warszawa, Polska

Date

02.01.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

07.03.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.