Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badania eksploatacyjnych zmian właściwości smarujących olejów silnikowych

Autorzy

| [ P ] pracownik

Promotor

| [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

108

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 91123

Katalog on-line

to2001009862

Pierwsza recenzja

Lech Gasiński

Miejsce

Poznań, Polska

Data

04.09.1979

Język

polski

Druga recenzja

Henryk Kozłowiecki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

06.08.1979

Język

polski

Trzecia recenzja

Ryszard Marczak

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

27.08.1979

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1979