Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kłos

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

zbigniew.klos@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 31

ORCID

0000-0001-5820-6923

ResearcherID

H-6207-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%

Artykuły (31)

Rozdziały (14)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (14)

Recenzje rozpraw doktorskich (11)

Promotorstwo prac dyplomowych (36)

Recenzje prac dyplomowych (6)