Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Prognozowanie przydatności poprzeczników z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym do długotrwałej eksploatacji w liniach napowietrznych średniego napięcia

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

148

Signature of printed version

DrOIN 90190

On-line catalog

to2001009750

First review

Stanisław Grzybowski

Place

Poznań, Polska

Date

04.06.1979

Language

polish

Second review

Hanna Mościcka-Grzesiak

Place

Poznań, Polska

Date

04.06.1979

Language

polish

Third review

Wiktor Zając

Place

Szczecin, Polska

Date

02.06.1979

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

1979