Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zastosowanie specjalnych układów funkcji ortogonalnych do wyznaczania odpowiedzi impulsywnych obiektów sterowania

Autorzy

[ 1 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Matematyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

102

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 89363

Katalog on-line

to2001009756

Pierwsza recenzja

Tadeusz Kaczorek

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

17.02.1979

Język

polski

Druga recenzja

Henryk Ratajski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

16.02.1979

Język

polski

Trzecia recenzja

Karol Rumatowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

19.02.1979

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1979