Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Naprężenia termiczne w chłodnicach powietrza doładowanego powstające w procesie ich walidacji

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Thermal stresses in the charge air coolers generated during the validation process

Language

polish

Keywords
PL
  • MES
  • naprężenia termiczne
  • wymiennik ciepła
EN
  • FEM
  • thermal stresses
  • heat exchanger
Abstract

PL Niniejsza praca jest poświęcona badaniom nad poprawą wytrzymałości konstrukcji chłodnicy powietrza doładowanego na naprężenie cieplne powstające podczas testu cykli termicznych. W celu rozwiązania problemu pękających rurek chłodnicy opracowano model komputerowy symulujący test cykli termicznych oraz wykonano równolegle badania doświadczalna dostarczające informacji o zachowaniu się rurek chłodnicy podczas testu. Wykonana praca przyczyniła się do rozwoju nowych koncepcji konstrukcji chłodnicy powietrza doładowanego poprawiających jej wytrzymałość na naprężenia cieplne.

EN This work is devoted to research on improving the strength of the charge air cooler designin regards to thermal stress generated during the thermal cycle test. To solve the problem of cracking tubes, a computer model simulating the thermal cycle test was developed and parallel experimental tests were performed providing information on the behavior of the charge air cooler tubes during the test. The work done has contributed to the development of new concepts for the design of the charge air cooler improving its strength to thermal stresses.

Number of pages

168

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

mechanics

Signature of printed version

DrOIN 2006

On-line catalog

to2020500399

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Artur Maciąg

Place

Kielce, Polska

Date

05.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Dariusz M. Perkowski

Place

Białystok, Polska

Date

05.09.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.09.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.