Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Naprężenia termiczne w chłodnicach powietrza doładowanego powstające w procesie ich walidacji

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Thermal stresses in the charge air coolers generated during the validation process

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • MES
  • naprężenia termiczne
  • wymiennik ciepła
EN
  • FEM
  • thermal stresses
  • heat exchanger
Streszczenie

PL Niniejsza praca jest poświęcona badaniom nad poprawą wytrzymałości konstrukcji chłodnicy powietrza doładowanego na naprężenie cieplne powstające podczas testu cykli termicznych. W celu rozwiązania problemu pękających rurek chłodnicy opracowano model komputerowy symulujący test cykli termicznych oraz wykonano równolegle badania doświadczalna dostarczające informacji o zachowaniu się rurek chłodnicy podczas testu. Wykonana praca przyczyniła się do rozwoju nowych koncepcji konstrukcji chłodnicy powietrza doładowanego poprawiających jej wytrzymałość na naprężenia cieplne.

EN This work is devoted to research on improving the strength of the charge air cooler designin regards to thermal stress generated during the thermal cycle test. To solve the problem of cracking tubes, a computer model simulating the thermal cycle test was developed and parallel experimental tests were performed providing information on the behavior of the charge air cooler tubes during the test. The work done has contributed to the development of new concepts for the design of the charge air cooler improving its strength to thermal stresses.

Liczba stron

168

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

mechanika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2006

Katalog on-line

to2020500399

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Artur Maciąg

Miejsce

Kielce, Polska

Data

05.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Dariusz M. Perkowski

Miejsce

Białystok, Polska

Data

05.09.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

23.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna