Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ parametrów akumulacyjnej przegrody grzejnej na rozkład dobowy temperatur w pomieszczeniu

Autorzy

| [ P ] pracownik

Promotor

| [ P ] pracownik

Recenzenci

| [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

291

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 87935/1; DrOIN 87935/2

Katalog on-line

to00009732

Pierwsza recenzja

Tadeusz Bes

Miejsce

Poznań, Polska

Data

28.09.1978

Język

polski

Druga recenzja

Władysław Tomczak

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

20.09.1978

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1978