Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Halina Koczyk

PBN ID

1480717

ResearcherID

L-5306-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Rozdziały (5)

Legenda:  Indeksowane w WoS