Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Halina Koczyk

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

halina.koczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 32

ResearcherID

L-5306-2014

ORCID

0000-0002-3818-658X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (27)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)