Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Halina Koczyk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

halina.koczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 32

ORCID

0000-0002-3818-658X

ResearcherID

L-5306-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (28)

Rozdziały (5)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (80)

Recenzje prac dyplomowych (151)