Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda wyznaczania pól temperatur w elementach maszyn cieplnych w dowolnych warunkach nagrzewania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

162

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 86667

Katalog on-line

to00009714

Pierwsza recenzja

Józef Pientka

Miejsce

Poznań, Polska

Data

20.04.1978

Język

polski

Druga recenzja

Jarosław Stefaniak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

26.04.1978

Język

polski

Trzecia recenzja

Stefan Wiśniewski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

15.04.1978

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1978