Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Michał Ciałkowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Energetyki Cieplnej

E-mail

michal.cialkowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 05

ORCID

0000-0002-5335-2072

ResearcherID

P-8753-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (36)

Rozdziały (17)

Książki (6)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (7)

Recenzje rozpraw doktorskich (14)

Promotorstwo prac dyplomowych (5)

Recenzje prac dyplomowych (4)

Wyniki (1)