Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Michał Ciałkowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Energetyki Cieplnej

E-mail

michal.cialkowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 05

ResearcherID

P-8753-2014

ORCID

0000-0002-5335-2072

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 75%
2.6 Inżynieria lądowa i transport: 25%

Artykuły (31)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS