Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Optymalizacja parametrów obwodu elektromagnetycznego rynnowego transportera magnetohydrodynamicznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

96

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 86655

Katalog on-line

to00009685

Pierwsza recenzja

Mirosław Dąbrowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

06.10.1978

Język

polski

Druga recenzja

Mieczysław Hering

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

10.10.1978

Język

polski

Trzecia recenzja

Aleksander Szaflarski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

11.09.1978

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1978