Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Monitorowanie uszkodzeń zespołu napędowego w zmiennych warunkach działania samolotu MiG -29

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Monitoring of damage to the drive unit in variable operating conditions of the aircraft MiG-29

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • samolot
  • silnik
  • system napędowy
  • awarie silnika
  • awarie samolotu
EN
  • aircraft
  • engine
  • transmission system
  • engine failures
  • failure of the aircraft
Streszczenie

PL Przedmiotowe opracowanie jest syntetyczną próbą określenia wpływu istniejących instrumentów, umożliwiających prowadzenie analizy powstających uszkodzeń zespołu napędowego na faktyczną dostępność statków powietrznych do realizacji szkolenia lotniczego i wykonywania zadań bojowych. Złożoność i wieloaspektowość zaprezentowanej problematyki wymusiły konieczność przedstawienia zagadnień związanych ze statkiem powietrznym, zespołem napędowym, systemami rejestracji oraz diagnostyki wewnętrznej, na uszkodzeniach zespołu napędowego kończąc. Zebrane dane pozwoliły wypracować wnioski końcowe oraz określić kierunki dalszych badań w odniesieniu do prezentowanej problematyki.

EN The development is a synthetic attempt to determine the impact of the existing instruments to conduct analysis of the resulting damage of the actual availability of aircraft to accomplish air training and combat tasks. The complexity and multifaceted nature presented issues necessitated the need to present with the aircraft, registration systems, and the internal diagnostics, for damage to the drive unit. The data collected have allowed to develop final conclusions and to determine the directions of further research in relation to the presented issues.

Liczba stron

153

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1766

Katalog on-line

to201780870

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Adam Kozakiewicz

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

05.12.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Dawid Taler

Miejsce

Kraków, Polska

Data

05.12.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

19.12.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: silniki spalinowe