Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Monitorowanie uszkodzeń zespołu napędowego w zmiennych warunkach działania samolotu MiG -29

Authors

Promoter

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Monitoring of damage to the drive unit in variable operating conditions of the aircraft MiG-29

Language

polish

Keywords
PL
  • samolot
  • silnik
  • system napędowy
  • awarie silnika
  • awarie samolotu
EN
  • aircraft
  • engine
  • transmission system
  • engine failures
  • failure of the aircraft
Abstract

PL Przedmiotowe opracowanie jest syntetyczną próbą określenia wpływu istniejących instrumentów, umożliwiających prowadzenie analizy powstających uszkodzeń zespołu napędowego na faktyczną dostępność statków powietrznych do realizacji szkolenia lotniczego i wykonywania zadań bojowych. Złożoność i wieloaspektowość zaprezentowanej problematyki wymusiły konieczność przedstawienia zagadnień związanych ze statkiem powietrznym, zespołem napędowym, systemami rejestracji oraz diagnostyki wewnętrznej, na uszkodzeniach zespołu napędowego kończąc. Zebrane dane pozwoliły wypracować wnioski końcowe oraz określić kierunki dalszych badań w odniesieniu do prezentowanej problematyki.

EN The development is a synthetic attempt to determine the impact of the existing instruments to conduct analysis of the resulting damage of the actual availability of aircraft to accomplish air training and combat tasks. The complexity and multifaceted nature presented issues necessitated the need to present with the aircraft, registration systems, and the internal diagnostics, for damage to the drive unit. The data collected have allowed to develop final conclusions and to determine the directions of further research in relation to the presented issues.

Number of pages

153

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1766

On-line catalog

to201780870

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Adam Kozakiewicz

Place

Warszawa, Polska

Date

05.12.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Dawid Taler

Place

Kraków, Polska

Date

05.12.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

19.12.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: silniki spalinowe

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.