Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Jarosław Bartoszewicz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

jaroslaw.bartoszewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 15

ORCID

0000-0002-9426-6891

ResearcherID

A-1497-2014

Google Scholar

GLJfpjwAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (50)

Rozdziały (40)

Książki (2)

Raporty (6)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Recenzje rozpraw doktorskich (3)

Promotorstwo prac dyplomowych (59)

Recenzje prac dyplomowych (69)

Wyniki (1)