Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Jarosław Bartoszewicz

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Energetyki Cieplnej

E-mail

jaroslaw.bartoszewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 15

ResearcherID

A-1497-2014

ORCID

0000-0002-9426-6891

Google Scholar

GLJfpjwAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (47)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (38)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Recenzje rozpraw doktorskich (3)