Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza pewnych metodycznych modeli badań olejów w eksploatacji

Autorzy

| [ P ] pracownik

Promotor

| [ P ] pracownik

Recenzenci

| [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

248

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 83123

Katalog on-line

to00009645

Pierwsza recenzja

Bolesław Wojciechowicz

Miejsce

Poznań, Polska

Data

07.10.1977

Język

polski

Druga recenzja

Stefan Ziemba

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

18.11.1977

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1977