Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wydzielanie cynku(II) z roztworów chlorkowych metodami ekstrakcyjnymi i membranowymi

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Removal of Zn(II) from chloride solutions with extraction methods and membrane

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ekstrakcja cynku(II)
  • polimerowe membrany inkluzyjne
  • czwartorzędowe sole
EN
  • Zinc(II)extraction
  • polymer inclusion membranes
  • quaternary salts
Liczba stron

187

Dziedzina wg OECD

inne nauki inżynieryjne i technologie

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1754

Katalog on-line

to201780563

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jerzy Gęga

Miejsce

Częstochowa, Polska

Data

31.08.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Władysław Walkowiak

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

10.08.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

06.12.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna