Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

IPv6 address auto-configuration for wireless mobile ad hoc networks

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Autokonfiguracja adresów IPv6 w mobilnych sieciach bezprzewodowych typu ad-hoc

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • address auto-configuration
  • Neighbor Discovery++
  • mobile ad hoc networks
  • IPv6
  • flooding optimization
PL
  • automatyczna konfiguracja adresów
  • protokół Neighbor Discovery++
  • IPv6
  • mobilne bezprzewodowe sieci ad-hoc
  • optymalizacja rozgłaszania wiadomości
Streszczenie

EN The evolution of the Internet of Things (IoT) requires more robust networking solutions, in particular with regard to network address management and address auto-configuration. While IPv6-based mobile ad hoc networks (MANETs) can address the needs of many IoT applications, they still lack efficient address auto-configuration mechanisms which could extend current IPv6 solutions. The aim of this dissertation is to propose a novel IPv6 address auto-configuration protocol for MANET networks, which would provide a reliable and efficient Duplicate Address Detection service. In order to prove the identified research thesis, new Neighbor Discovery ++ protocol (ND++) has been proposed as an extension to one of the core IPv6 protocols. This approach enabled to achieve very low protocol overhead, while maintaining the required protocol reliability. The dissertation provides a detailed overview of the ND++ design. It also presents a thorough performance analysis of the ND++ protocol, which was conducted on the dedicated hardware testbed platform and in the network simulator. The outcomes confirm the scalability and robustness of the proposed approach.

PL Wraz z rozwojem technologii Internetu Rzeczy wzrasta zapotrzebowanie na bardziej elastyczne rozwiązania sieciowe, w szczególności w odniesieniu do metod automatycznej konfiguracji sieci. Mobilne bezprzewodowe sieci ad hoc (MANET), wykorzystujące protokół IP wersji 6 (IPv6), posiadają szereg cech pozwalających na ich wykorzystanie w rozwiązaniach Internetu Rzeczy. Dotychczas nie opracowano jednak dla nich efektywnych mechanizmów autokonfiguracji adresów IPv6. W związku z tym w rozprawie zaproponowano autorski protokół automatycznej konfiguracji adresów IPv6 w sieciach MANET, który oferuje wydajną i niezawodną usługę detekcji duplikacji adresów. Nowy protokół Neighbor Discovery ++ (ND++) jest rozszerzeniem jednego z kluczowych protokołów IPv6. Pozwala on wykryć duplikacje adresów IPv6 przy jednoczesnym znaczącym ograniczeniu narzutu protokołu oraz zapewnieniu jego niezawodności. W rozprawie zaprezentowano także szczegółową analizę jakości działania protokołu ND++ przeprowadzoną z wykorzystaniem sprzętowej platformy testowej oraz symulatora sieciowego. Otrzymane rezultaty potwierdzają jego skalowalność i wydajność.

Liczba stron

190

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

telekomunikacja

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1749

Katalog on-line

to201680814

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marek Natkaniec

Miejsce

Kraków, Polska

Data

28.09.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Józef Woźniak

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

12.09.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.11.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: sieci teleinformatyczne