Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

IPv6 address auto-configuration for wireless mobile ad hoc networks

Authors

Promoter

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Autokonfiguracja adresów IPv6 w mobilnych sieciach bezprzewodowych typu ad-hoc

Language

english

Keywords
EN
  • address auto-configuration
  • Neighbor Discovery++
  • mobile ad hoc networks
  • IPv6
  • flooding optimization
PL
  • automatyczna konfiguracja adresów
  • protokół Neighbor Discovery++
  • IPv6
  • mobilne bezprzewodowe sieci ad-hoc
  • optymalizacja rozgłaszania wiadomości
Abstract

EN The evolution of the Internet of Things (IoT) requires more robust networking solutions, in particular with regard to network address management and address auto-configuration. While IPv6-based mobile ad hoc networks (MANETs) can address the needs of many IoT applications, they still lack efficient address auto-configuration mechanisms which could extend current IPv6 solutions. The aim of this dissertation is to propose a novel IPv6 address auto-configuration protocol for MANET networks, which would provide a reliable and efficient Duplicate Address Detection service. In order to prove the identified research thesis, new Neighbor Discovery ++ protocol (ND++) has been proposed as an extension to one of the core IPv6 protocols. This approach enabled to achieve very low protocol overhead, while maintaining the required protocol reliability. The dissertation provides a detailed overview of the ND++ design. It also presents a thorough performance analysis of the ND++ protocol, which was conducted on the dedicated hardware testbed platform and in the network simulator. The outcomes confirm the scalability and robustness of the proposed approach.

PL Wraz z rozwojem technologii Internetu Rzeczy wzrasta zapotrzebowanie na bardziej elastyczne rozwiązania sieciowe, w szczególności w odniesieniu do metod automatycznej konfiguracji sieci. Mobilne bezprzewodowe sieci ad hoc (MANET), wykorzystujące protokół IP wersji 6 (IPv6), posiadają szereg cech pozwalających na ich wykorzystanie w rozwiązaniach Internetu Rzeczy. Dotychczas nie opracowano jednak dla nich efektywnych mechanizmów autokonfiguracji adresów IPv6. W związku z tym w rozprawie zaproponowano autorski protokół automatycznej konfiguracji adresów IPv6 w sieciach MANET, który oferuje wydajną i niezawodną usługę detekcji duplikacji adresów. Nowy protokół Neighbor Discovery ++ (ND++) jest rozszerzeniem jednego z kluczowych protokołów IPv6. Pozwala on wykryć duplikacje adresów IPv6 przy jednoczesnym znaczącym ograniczeniu narzutu protokołu oraz zapewnieniu jego niezawodności. W rozprawie zaprezentowano także szczegółową analizę jakości działania protokołu ND++ przeprowadzoną z wykorzystaniem sprzętowej platformy testowej oraz symulatora sieciowego. Otrzymane rezultaty potwierdzają jego skalowalność i wydajność.

Number of pages

190

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 1749

On-line catalog

to201680814

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marek Natkaniec

Place

Kraków, Polska

Date

28.09.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Józef Woźniak

Place

Gdańsk, Polska

Date

12.09.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.11.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: sieci teleinformatyczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.