Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Mariusz Głąbowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Sieci Teleinformatycznych

E-mail

mariusz.glabowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 04

ORCID

0000-0003-2451-2708

ResearcherID

K-4756-2012

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=QJNq40wAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (40)

Rozdziały (40)

Książki (4)

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (59)

Recenzje prac dyplomowych (65)