Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Struktura i właściwości poliamidu 6 modyfikowanego haloizytowymi nanorurkami

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The Structure and Properties of Polyamide 6 Modified by Halloysite Nanotubes

Język

polski

Liczba stron

112

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1751

Katalog on-line

to201680833

Uwagi

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Józef Koszkul

Miejsce

Częstochowa, Polska

Data

06.08.2016

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Zbigniew Rosłaniec

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

29.08.2016

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.10.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa, w specjalności: kompozyty i nanokompozyty polimerowe