Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Marek Szostak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

marek.szostak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 02

ResearcherID

L-7965-2014

ORCID

0000-0002-5822-3931

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.7 Inżynieria materiałowa: 25%

Artykuły (43)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS