Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Modelowanie wielousługowych pól komutacyjnych z łączami przelewowymi

Authors

Promoter

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Modeling of multiservice switching network with overflow links

Language

polish

Keywords
PL
  • Pola komutacyjne
  • ruch wielousługowy
  • sieci wielousługowe
  • przelew ruchu
EN
  • Switching networks
  • multiservice traffic
  • multiservice networks
  • overflow traffic
Abstract

PL W rozprawie podjęto problem analizy wielousługowych pól komutacyjnych z łączami przelewowymi. Łącza przelewowe zostały wprowadzone pomiędzy sąsiednimi komutatorami sekcji pierwszej. W rozprawie zaproponowano analityczne modele pól komutacyjnych z łączami przelewowymi, oparte na koncepcji efektywnej dostepności dla trybu selekcji punkt-punkt i punkt-grupa. Określono sposoby wyznaczania parametru efektywnej dostępności na podstawie grafów kanałowych pól komutacyjnych z łączami przelewowymi. Rozważono możliwość kierowania na łącza przelewowe wszystkich lub wybranych klas zgłoszeń. W rezultacie badan wykazano, ze wprowadzenie łączy przelewowych o odpowiedniej pojemności do struktury pola komutacyjnego znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo blokady wewnętrznej. Wyniki otrzymane na podstawie zaproponowanych w rozprawie modeli analitycznych porównano z wynikami eksperymentów symulacyjnych dla wybranych, wielousługowych trzysekcyjnych pól komutacyjnych o strukturze Closa. Badania symulacyjne potwierdziły dużą dokładność opracowanych modeli analitycznych i zasadność wprowadzenia systemu łączy przelewowych do struktury pola komutacyjnego.

EN This dissertation attempts to analyse multiservice switching networks with overflow links.Overflow links have been introduced between neighbouring switches of the first stage. A number of analytical models of switching networks with overflow links are proposed. The models are based on the notion of the effective availability for the point-to-point and point-to-group selection modes. Methods for a determination of the effective availability parameter on the basis of channel graphs for switching networks with overflow links are defined. The dissertation is also aimed at demonstrating a possibility of redirecting all, or a number, of selected call classes to overflow links. As a result of the study it has been determined that an introduction of overflow links with appropriate capacity to the structure of the switching network significantly decreases the probability of internal locking.The results obtained on the basis of the analytical models proposed in the dissertation are then compared with the results of simulation experiments for a number of selected multirate three-stage switching networks with structure and properties of Clos network.The simulation study has confirmed high accuracy of the developed analytical models as well as the validity of the introduction of the overflow link system to the structure of the switching network.

Number of pages

125

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 1776

On-line catalog

to201680812

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Chydziński

Place

Gliwice, Polska

Date

10.08.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krzysztof Walkowiak

Place

Wrocław, Polska

Date

10.08.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

04.10.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: sieci telekomunikacyjne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.