Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Podstawowe problemy ergonomiczne w przemyśle obróbki drewna

Autorzy

| [ P ] pracownik

Promotor

Recenzenci

| [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

224

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 63725

Katalog on-line

to2003032302

Pierwsza recenzja

Florian Budniak

Język

polski

Druga recenzja

Teobald Olejnik

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1973