Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

leszek.pacholski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 12

ORCID

0000-0002-5096-1286

ResearcherID

C-6213-2015

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (8)

Rozdziały (13)

Książki (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (24)

Recenzje rozpraw doktorskich (18)

Promotorstwo prac dyplomowych (84)

Recenzje prac dyplomowych (81)