Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski

PBN ID

1494515

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%

Rozdziały (11)

Legenda:  Indeksowane w WoS