Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Konkurencyjność polskich przewoźników drogowych ładunków na rynku europejskim

Autorzy

Promotor

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The competitiveness of Polish road freight hauliers on the European market

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • transport drogowy
  • usługi transportowe
EN
  • road transport
  • transportation services
Liczba stron

133

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2015

Katalog on-line

to2020500382

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Zdzisław Kordel

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

26.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jarosław Mamala

Miejsce

Opole, Polska

Data

14.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport