Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

On active disturbance rejection in robotic motion control

Authors

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Projektowanie układów sterowania systemów robotycznych w oparciu o aktywną kompensację zakłóceń

Language

english

Keywords
EN
  • control engineering
  • modeling uncertainty
  • disturbance estimation and compensation
  • robust control
  • robotics
PL
  • inżynieria sterowania
  • niepewność modelowania
  • estymacja i kompensacja zakłóceń
  • sterowanie odporne
  • robotyka
Abstract

EN The quality of conventional robot control design suffers in many cases from a strict relation to the accuracy of assumed mathematical model of the considered system. The inevitable presence of unmodeled dynamics and external perturbations effectively limits the performance of such model-based control strategies in practice, yet surprisingly, state-of-the-art textbooks on robot control are dominated by this methodology. Acknowledging the drawbacks of current control solutions, this dissertation investigates an alternative approach in robot control based on the methodology of active disturbance rejection control (ADRC). Its motivation comes from a premise that if a resultant disturbance, defined collectively as discrepancies between the real system and its analytical description, is estimated in real time, then the model mismatch can be effectively compensated for, making the final control design tolerant of a large amount of uncertainties. This work proposes a different mindset based on total reformulation of some classic robot control design problems and expressing them in a novel way using the language of active disturbance rejection.

PL Analizując literaturę dotyczącą teorii sterowania systemami robotycznymi, odnaleźć można ścisłą zależność pomiędzy jakością regulacji a dokładnością przyjętego modelu matematycznego rozważanego obiektu. W praktyce jednak, poprzez obecność niezamodelowanych elementów dynamiki systemu oraz nieprzewidzianych zakłóceń zewnętrznych a także ogólną trudność w modelowaniu złożonych systemów robotycznych, stosowalność klasycznych technik bazujących na modelu matematycznym jest silnie ograniczona. Mając na uwadze powyższy problem, w niniejszej rozprawie badane jest alternatywne podejście do rozwiązania tej kwestii. W pracy rozważana jest koncepcja projektowania układu sterowania w oparciu o ideę aktywnej kompensacji zakłóceń (z ang. active disturbance rejection control, ADRC). W rozprawie skupiono się na praktycznym zastosowaniu koncepcji ADRC, jako sposobu rozwiązania pewnych fundamentalnych problemów w sterowaniu układów robotycznych, związanych z ich modelowaniem. Metodyka ADRC została zastosowana w pracy do szeregu rzeczywistych systemów sterowania, a problemy w nich występujące zostały przeformułowane na problemy kompensacji zakłóceń oraz rozwiązane w unikalny sposób.

Number of pages

220

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

automation and robotics

Signature of printed version

DrOIN 1786

On-line catalog

to201680807

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Zhiqiang Gao

Place

Cleveland, Stany Zjednoczone

Date

30.04.2016

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Tadeusz Uhl

Place

Kraków, Polska

Date

09.06.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.06.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka i robotyka, w specjalności: robotyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.