Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Algorytmizacja procesów dynamicznych w agregatach rolniczych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Algorithmization of dynamic processes in agricultural aggregates in aspect of movement safety

Language

polish

Keywords
PL
  • agregaty rolnicze
  • bezpieczeństwo ruchu
  • stateczność
EN
  • agricultural aggregates
  • movement safety
  • stability
Abstract

PL W pracy doktorskiej opisano w sposób kompleksowy problematykę badania zjawisk dynamicznych w ruchu agregatu rolniczego, poczynając od ich analizy poprzez badania eksperymentalne (poligonowe i stanowiskowe), po metody modelowania matematycznego i wykorzystania zaawansowanych metod teorii sterowania do analizy uzyskiwanych wyników. W wyniku prowadzonych prac sformułowano algorytm prowadzenia badań umożliwiających kształtowanie bezpieczeństwa ruchu pojazdów rolniczych, dzięki zapewnieniu odpowiedniej stabilności i kierowalności. Przedstawione wyniki realizacji celów pośrednich, w postaci zbudowanego systemu do badań eksperymentalnych stateczności ruchu oraz kierowalności agregatów rolniczych, zbudowane modele hybrydowe, jak i narzędzia do badań symulacyjnych stworzone dla potrzeb tej pracy, charakteryzują się znaczną utylitarnością i z powodzeniem mogą być stosowane w znacznie szerszym zakresie niż w niniejszej pracy.

EN The dissertation describes in a comprehensive way the problems of the study of dynamic phenomena in the movement of agricultural unit, starting from analysis through experimental studies (field and laboratory), the method of mathematical modeling and the use of advanced methods of control theory to the results analysis. The algorithm permitting shaping safety of agricultural vehicles, by providing adequate stability and steerability was formulated as a result of the conducted work. The presented results of intermediate objectives in the form of the system to experimental examination of the motion stability and steerability agricultural aggregates, built hybrid models and tools for simulation studies designed for the needs of the doctoral thesis, characterized itself by significant usability and can be successfully used in a much broader scope than in this work.

Number of pages

154

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1787

On-line catalog

to201780868

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Bogusław Cieślikowski

Place

Kraków, Polska

Date

18.05.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marian Jósko

Place

Poznań, Polska

Date

12.05.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

14.06.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.