Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Marian Jósko

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

marian.josko@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 47

ORCID

0000-0002-6793-0021

ResearcherID

A-2900-2015

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (13)

Rozdziały (5)

Książki (2)

Raporty (1)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Recenzje rozpraw doktorskich (5)