Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Coordinated Radio Resource Management in 5G Systems with Time Division Duplex

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Koordynacja przydziału zasobów radiowych w systemach 5G z transmisją dupleksową z podziałem czasu

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • 5G
  • mobile communication
  • interference coordination
  • radio resource management
PL
  • 5G
  • komunikacja mobilna
  • koordynacja interferencji
  • zarządzanie zasobami radiowymi
Streszczenie

EN 5G systems are expected to utilize small-cell deployments together with Time Division Duplex (TDD) to increase the system performance. However, the key challenge in the deployment of 5G systems with flexible TDD is inter-cell interference. Therefore, this dissertation provides a centralized Radio Resource Management framework for interference aware user scheduling. While most of the conventional solutions tend to avoid interference, in this dissertation, strong interference can be scheduled on purpose by exploiting the interference cancellation capability at the receivers. In general, this dissertation proposes the scheduling techniques for transmission coordination assuming advanced MIMO receivers. Moreover, the problem of the computational overhead of centralized scheduling is also considered. The key scheduling techniques proposed in the dissertation, in particular, rank coordination, clustering and utilization of advanced receiver are generic and may be beneficial in 5G small-cell deployments with and without beamforming in frequency ranges below as well as above 6 GHz.

PL Oczekuje się, że w celu zwiększenia wydajności systemu, sieci 5G wykorzystywać będą wdrożenie małych komórek wraz z transmisją dupleksową z podziałem czasu (TDD). Kluczowym wyzwaniem wdrażania tych sieci są zakłócenia międzykomórkowe, dlatego w rozprawie podjęto rozważania nad algorytmami planowania transmisji z uwzględnieniem zakłóceń. Podczas gdy większość konwencjonalnych rozwiązań ma tendencję do unikania zakłóceń w systemie, w tej rozprawie silne zakłócenia mogą być planowane celowo, przy wykorzystaniu zdolność ich niwelowania w odbiornikach radiowych. W rozprawie zostały więc zaproponowane techniki przydziału zasobów radiowych i parametrów transmisji przy wykorzystaniu zaawansowanych odbiorników MIMO. Rozważany jest również problem wymagań obliczeniowych scentralizowanego planowania transmisji. Kluczowe techniki planowania transmisji zaproponowane w rozprawie, w szczególności, koordynacja liczby strumieni MIMO, podział komórek na klastry oraz wykorzystanie zaawansowanych odbiorników, są ogólne i mogą mieć zastosowanie podczas wdrożeń systemów 5G w zakresach częstotliwości poniżej jak i powyżej 6 GHz.

Liczba stron

195

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

informatyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2103

Katalog on-line

to2021500470

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Sławomir Hausman

Miejsce

Łódź, Polska

Data

15.07.2012

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Matti Latva-aho

Miejsce

Oulu, Finlandia

Data

11.06.2020

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

03.11.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja