Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Coordinated Radio Resource Management in 5G Systems with Time Division Duplex

Authors

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

PL Koordynacja przydziału zasobów radiowych w systemach 5G z transmisją dupleksową z podziałem czasu

Language

english

Keywords
EN
  • 5G
  • mobile communication
  • interference coordination
  • radio resource management
PL
  • 5G
  • komunikacja mobilna
  • koordynacja interferencji
  • zarządzanie zasobami radiowymi
Abstract

EN 5G systems are expected to utilize small-cell deployments together with Time Division Duplex (TDD) to increase the system performance. However, the key challenge in the deployment of 5G systems with flexible TDD is inter-cell interference. Therefore, this dissertation provides a centralized Radio Resource Management framework for interference aware user scheduling. While most of the conventional solutions tend to avoid interference, in this dissertation, strong interference can be scheduled on purpose by exploiting the interference cancellation capability at the receivers. In general, this dissertation proposes the scheduling techniques for transmission coordination assuming advanced MIMO receivers. Moreover, the problem of the computational overhead of centralized scheduling is also considered. The key scheduling techniques proposed in the dissertation, in particular, rank coordination, clustering and utilization of advanced receiver are generic and may be beneficial in 5G small-cell deployments with and without beamforming in frequency ranges below as well as above 6 GHz.

PL Oczekuje się, że w celu zwiększenia wydajności systemu, sieci 5G wykorzystywać będą wdrożenie małych komórek wraz z transmisją dupleksową z podziałem czasu (TDD). Kluczowym wyzwaniem wdrażania tych sieci są zakłócenia międzykomórkowe, dlatego w rozprawie podjęto rozważania nad algorytmami planowania transmisji z uwzględnieniem zakłóceń. Podczas gdy większość konwencjonalnych rozwiązań ma tendencję do unikania zakłóceń w systemie, w tej rozprawie silne zakłócenia mogą być planowane celowo, przy wykorzystaniu zdolność ich niwelowania w odbiornikach radiowych. W rozprawie zostały więc zaproponowane techniki przydziału zasobów radiowych i parametrów transmisji przy wykorzystaniu zaawansowanych odbiorników MIMO. Rozważany jest również problem wymagań obliczeniowych scentralizowanego planowania transmisji. Kluczowe techniki planowania transmisji zaproponowane w rozprawie, w szczególności, koordynacja liczby strumieni MIMO, podział komórek na klastry oraz wykorzystanie zaawansowanych odbiorników, są ogólne i mogą mieć zastosowanie podczas wdrożeń systemów 5G w zakresach częstotliwości poniżej jak i powyżej 6 GHz.

Number of pages

195

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

computer science

Signature of printed version

DrOIN 2103

On-line catalog

to2021500470

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Sławomir Hausman

Place

Łódź, Polska

Date

15.07.2012

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Matti Latva-aho

Place

Oulu, Finlandia

Date

11.06.2020

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

03.11.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.