Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wesołowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Radiokomunikacji

E-mail

krzysztof.wesolowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 12

ResearcherID

P-8908-2014

ORCID

0000-0003-4433-9359

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (21)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (13)

Recenzje rozpraw doktorskich (9)