Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wesołowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Radiokomunikacji

E-mail

krzysztof.wesolowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 12

ORCID

0000-0003-4433-9359

ResearcherID

P-8908-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (22)

Rozdziały (14)

Raporty (8)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (14)

Recenzje rozpraw doktorskich (9)

Promotorstwo prac dyplomowych (19)

Recenzje prac dyplomowych (25)