Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Badania nad redukcją wpływu zmienności czynników eksploatacyjnych na równomierność wysiewu przy siewie rzędowym

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Research on reducing the impact of variability of operating factors on the uniformity of sowing within a drill sowing

Language

polish

Keywords
PL
  • siewnik
  • dozownik
  • układ sterowania
EN
  • seeder
  • metering unit
  • control system
Abstract

PL W pracy przedstawiono problematykę dotyczącą jakości wysiewu uniwersalnymi siewnikami rzędowymi z mechanicznym dozowaniem nasion i grawitacyjnym transportem nasion do redlic. Skupiono się nad zagadnieniami dotyczącymi pracy aparatu wysiewającego w zmiennych warunkach eksploatacyjnych. Celem pracy było opracowanie algorytmu korekcyjnego, sterującego napędem dozowników nasion, w sposób zmniejszający niekorzystne oddziaływanie zmienności wartości czynników eksploatacyjnych na równomierność wysiewu wyrażaną odchyłką ilości wysiewu. Opracowany algorytm może być wykorzystywany w nowoczesnych siewnikach wspierających idee rolnictwa precyzyjnego, posiadających już oprzyrządowanie umożliwiające zmienne dawkowanie nasion, jak i w klasycznych konstrukcjach, wymagających jednak pewnych zabiegów adaptacyjnych i ingerencji w układ napędowy siewnika.

EN The paper presents the problem of sowing quality with universal seed row drills with mechanical seed dosing and gravity transport of seeds to coulters. The issues related to the operation of the sowing apparatus in variable operating conditions were focused. The aim of the work was to develop a correction algorithm that controls the drive of seed dispensers in a way that reduces the unfavorable impact of the variability of operating factors on the uniformity of sowing expressed by the sowing quantity deviation. The developed algorithm can be used in modern seed drills supporting the ideas of precision agriculture, already equipped with equipment enabling variable seed dosing, as well as in classic constructions, however, requiring some adaptation measures and interference in the drill drive system.

Number of pages

134

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 2082

On-line catalog

to2021500461

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Adam J. Lipiński

Place

Olsztyn, Polska

Date

20.11.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Katarzyna Szwedziak

Place

Opole, Polska

Date

15.11.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

10.12.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.