Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
Engineering and technology
Civil engineering, geodesy and transport


Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu pod obecną nazwą funkcjonuje od 1 stycznia 2020 r. w wyniku utworzenia nowej struktury poprzez połączenie części Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (WBiIŚ) oraz Wydziału Inżynierii Transportu (WIT). Powstanie nowego wydziału było efektem wprowadzenia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obecnie na Wydziale istnieje sześć instytutów:
– Instytut Analizy Konstrukcji
– Instytut Budownictwa
– Instytut Inżynierii Lądowej
– Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
– Instytut Silników Spalinowych i Napędów
– Instytut Transportu

Obserwowane w ostatnich kilkunastu latach przemiany w nauce i technice określa się coraz częściej pojęciem czwartej rewolucji technicznej. Na te przemiany Wydział stara się reagować odpowiednio wczesnym podejmowaniem badań i analiz w nowych obszarach wiedzy i jej pragmatycznego wykorzystania, a w konsekwencji – wprowadzaniem wiedzy o nowych osiągnięciach naukowo-technicznych do praktyki projektowej i edukacyjnej. Celem tych działań jest zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo konstrukcji i infrastruktury budowlanej oraz konstrukcji i eksploatacji urządzeń transportowych a także logistyki systemów transportowych.
W projektowaniu urządzeń mechanicznych i obiektów budowlanych stosowane są zaawansowane komputerowe narzędzia konstruowania i sterowania, oparte na rozwiniętych procedurach modelowania, symulacji i optymalizacji konstrukcji. W zakresie inżynierii lądowej Wydział aktywnie włącza się w rozwijanie nowoczesnej technologii BIM, czyli modelowania informacji o budynku. Prowadzone są badania nad nową generacją paliw do środków transportu z wykorzystaniem wodoru oraz rozwiązań materiałowych o właściwościach antybakteryjnych i fotokatalitycznych i betonów wykazujących zdolność do samonaprawy. Aktywność badawcza związana jest też z rozwojem środków transportu poprawiających mobilność i dostępność otoczenia seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=44


Strona Wydziału: https://wilit.put.poznan.pl/
E-mail: wilit@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Miscs  |  Reports  |  Dissertations  |  Theses  |  IP outcomes

Articles (1001)

Chapters (244)

Books (44)

Reports (505)

Dissertations (52)

Theses (3276)

IP outcomes (44)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.