Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Studies on settling of particles in micellar solutions

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Promotor pomocniczy

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Wariant tytułu

PL Badania opadania cząstek w roztworach micelarnych

Język

polski

Słowa kluczowe
EN
  • micellar solutions
  • fali of a single particie
  • interactions between falling particles
  • unsteady motion
PL
  • roztwory micelarne
  • opadanie pojedynczej cząstki
  • oddziaływania między opadającymi cząstkami
  • niestabilność ruchu
Liczba stron

272

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1801

Katalog on-line

to201780565

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Andrzej Gierczycki

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

08.01.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Maciej Wiśniewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

04.02.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

17.05.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna