Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Studies on settling of particles in micellar solutions

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Supporting promoter

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Title variant

PL Badania opadania cząstek w roztworach micelarnych

Language

polish

Keywords
EN
  • micellar solutions
  • fali of a single particie
  • interactions between falling particles
  • unsteady motion
PL
  • roztwory micelarne
  • opadanie pojedynczej cząstki
  • oddziaływania między opadającymi cząstkami
  • niestabilność ruchu
Abstract

EN In this thesis, the influence was studied of additives, such as the strongly binding counter ion NaSal, polyelectrolyte NaCMC and non-ionic polymer PEO, in surfactant solutions on particles settling in micellar solutions. In equimolar CTAB/NaSal solutions the particle falling starts to move unsteadily at an effective shear rate close to the shear stress . plateau. In these solutions the relationship between particle velocity and micellar network size has been shown. The salt Streszczenie/abstrakt pracy w jczyku excess in CTAB 10 mM solutions causes an increase in angielskim particle velocity. Studies on interactions between particles falling in CTAB/NaSal solutions showed that the concentration and initial separation distance are the main factors influencing the behaviour of the falling particles. A particle settling in polymer/surfactant mixtures reaches terminal velocity. Although the micellar network architecture in polymer/surfactants is quite different from that in CTAB/NaSal solutions, it was concluded that particle velocity is also determined by the micellar structure.

PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem dodatku silnie wiążącego przeciwjonu NaSal, polielektrolitu NaCMC i niejonowego polimeru PEO w roztworach surfaktantów na opadanie cząstek w roztworach micelarnych. Opadająca cząstka w półrozcieńczonych równomolowych układach CTAB/NaSal porusza się niestabilnie przy efektywnej szybkości ścinania bliskiej plateau naprężenia ścinającego. Wykazano, że w tych cieczach prędkość cząstki jest zależna od wielkości sieci micelarnej. Natomiast wpływ nadmiaru przeciwjonu w roztworach CTAB 10 mM powoduje zwiększenie prędkości opadania cząstki. Badania nad oddziaływaniami między opadającymi ciałami w roztworach CTAB/NaSal wykazały, iż stężenie roztworu oraz początkowa odległość między ciałami są czynnikami determinującymi zachowanie opadających cząstek. Natomiast cząstki opadające w mieszaninach polimer/surfaktant osiągają prędkość końcową. Pomimo iż, micele w tych układach mają inną budowę niż te obecne w roztworach CTAB//NaSal, stwierdzono, że prędkość cząstki jest w dalszym ciągu zdeterminowana przez micelarne struktury.

Number of pages

272

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1801

On-line catalog

to201780565

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Gierczycki

Place

Gliwice, Polska

Date

08.01.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Maciej Wiśniewski

Place

Poznań, Polska

Date

04.02.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.05.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.