Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Studies on settling of particles in micellar solutions

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Promotor pomocniczy

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Wariant tytułu

PL Badania opadania cząstek w roztworach micelarnych

Język

polski

Słowa kluczowe
EN
  • micellar solutions
  • fali of a single particie
  • interactions between falling particles
  • unsteady motion
PL
  • roztwory micelarne
  • opadanie pojedynczej cząstki
  • oddziaływania między opadającymi cząstkami
  • niestabilność ruchu
Streszczenie

EN In this thesis, the influence was studied of additives, such as the strongly binding counter ion NaSal, polyelectrolyte NaCMC and non-ionic polymer PEO, in surfactant solutions on particles settling in micellar solutions. In equimolar CTAB/NaSal solutions the particle falling starts to move unsteadily at an effective shear rate close to the shear stress . plateau. In these solutions the relationship between particle velocity and micellar network size has been shown. The salt Streszczenie/abstrakt pracy w jczyku excess in CTAB 10 mM solutions causes an increase in angielskim particle velocity. Studies on interactions between particles falling in CTAB/NaSal solutions showed that the concentration and initial separation distance are the main factors influencing the behaviour of the falling particles. A particle settling in polymer/surfactant mixtures reaches terminal velocity. Although the micellar network architecture in polymer/surfactants is quite different from that in CTAB/NaSal solutions, it was concluded that particle velocity is also determined by the micellar structure.

PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem dodatku silnie wiążącego przeciwjonu NaSal, polielektrolitu NaCMC i niejonowego polimeru PEO w roztworach surfaktantów na opadanie cząstek w roztworach micelarnych. Opadająca cząstka w półrozcieńczonych równomolowych układach CTAB/NaSal porusza się niestabilnie przy efektywnej szybkości ścinania bliskiej plateau naprężenia ścinającego. Wykazano, że w tych cieczach prędkość cząstki jest zależna od wielkości sieci micelarnej. Natomiast wpływ nadmiaru przeciwjonu w roztworach CTAB 10 mM powoduje zwiększenie prędkości opadania cząstki. Badania nad oddziaływaniami między opadającymi ciałami w roztworach CTAB/NaSal wykazały, iż stężenie roztworu oraz początkowa odległość między ciałami są czynnikami determinującymi zachowanie opadających cząstek. Natomiast cząstki opadające w mieszaninach polimer/surfaktant osiągają prędkość końcową. Pomimo iż, micele w tych układach mają inną budowę niż te obecne w roztworach CTAB//NaSal, stwierdzono, że prędkość cząstki jest w dalszym ciągu zdeterminowana przez micelarne struktury.

Liczba stron

272

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1801

Katalog on-line

to201780565

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Andrzej Gierczycki

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

08.01.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Maciej Wiśniewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

04.02.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

17.05.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna