Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Non-Orthogonal Multiple Access with Successive Interference Cancellation and its Applications

Autorzy

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Wielodostęp nieortogonalny z sukcesywną kompensacją interferencji i jego zastosowania

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • digital transmission
  • multiple access
  • interference cancellation
  • non-orthogonal multiple access
  • physical layer network coding
PL
  • transmisja cyfrowa
  • wielodostęp
  • kompensacja interferencji
  • wielodostęp nieortogonalny
  • kodowanie sieciowe w warstwie fizycznej
Streszczenie

EN Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) with Successive Interference Cancellation (SIC) is one of radio access technologies for the 5G networks. This dissertation presents uplink NOMA transmission in multi-carrier wireless communication systems. In NOMA transmission there is the necessity of careful selection of participating users according to their powers and channel conditions. The performed research has led to an improved detection algorithm, which allows for using the NOMA transmission for much smaller power differences between the users sharing common radio resources in the uplink, as compared with standard successive cancellation. This approach can enhance the throughput of participating users. The final scope of this dissertation is the application of the proposed improved detection algorithm in the relay node of two-way relaying system when Physical Network Coding (PNC) is applied. Intensive simulations performed for the reference and proposed physical layer network coding algorithms applied in the relay have proven that the proposed PNC detection algorithm can be an alternative to the typical, regular one at the price of higher computational requirements.

PL Wielodostęp nieortogonalny (NOMA – Non-Orthogonal Multiple Access) wraz z sukcesywną kompensacją interferencji (SIC – Successive Interference Cancellation) jest jedną z technologii wielodostępu w sieciach 5G. Rozprawa przedstawia transmisję NOMA w łączu w górę w systemach telekomunikacyjnych z wieloma podnośnymi. W transmisji NOMA istnieje konieczność ostrożnego doboru użytkowników na podstawie ich mocy i warunków propagacyjnych. Przeprowadzone badania doprowadziły do zaproponowania ulepszonego algorytmu detekcji, który pozwala na zastosowanie transmisji NOMA w przypadku znacznie mniejszych różnic w poziomach mocy pomiędzy użytkownikami współdzielącymi zasoby radiowe w łączu w górę w porównaniu z tym, co zapewnia standardowa sukcesywna kompensacja interferencji. Takie podejście podnosi przepustowość transmisji. Tematem tej dysertacji jest też zastosowanie ulepszonego algorytmu detekcji w przekaźniku systemu dwukierunkowej wymiany danych w przypadku, gdy zastosowano kodowanie sieciowe w warstwie fizycznej (PNC – Physical Layer Network Coding). Przeprowadzono symulacje dla określenia jakości systemu PNC w jego standardowej wersji i w wersji z zaproponowanym algorytmem detekcji w przekaźniku, które pokazały, że nowy algorytm detekcji może być alternatywą dla typowego algorytmu za cenę wyższych wymagań obliczeniowych.

Liczba stron

126

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

telekomunikacja

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2127

Katalog on-line

to2021998644

Uwagi

Podano jako dyscyplinę naukową wg klasyfikacji KBN "Informatyka Techniczna i Telekomunikacja".

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Piotr Gajewski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

25.05.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Ryszard J. Katulski

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

25.05.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

22.06.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja