Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Non-Orthogonal Multiple Access with Successive Interference Cancellation and its Applications

Authors

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Wielodostęp nieortogonalny z sukcesywną kompensacją interferencji i jego zastosowania

Language

english

Keywords
EN
  • digital transmission
  • multiple access
  • interference cancellation
  • non-orthogonal multiple access
  • physical layer network coding
PL
  • transmisja cyfrowa
  • wielodostęp
  • kompensacja interferencji
  • wielodostęp nieortogonalny
  • kodowanie sieciowe w warstwie fizycznej
Abstract

EN Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) with Successive Interference Cancellation (SIC) is one of radio access technologies for the 5G networks. This dissertation presents uplink NOMA transmission in multi-carrier wireless communication systems. In NOMA transmission there is the necessity of careful selection of participating users according to their powers and channel conditions. The performed research has led to an improved detection algorithm, which allows for using the NOMA transmission for much smaller power differences between the users sharing common radio resources in the uplink, as compared with standard successive cancellation. This approach can enhance the throughput of participating users. The final scope of this dissertation is the application of the proposed improved detection algorithm in the relay node of two-way relaying system when Physical Network Coding (PNC) is applied. Intensive simulations performed for the reference and proposed physical layer network coding algorithms applied in the relay have proven that the proposed PNC detection algorithm can be an alternative to the typical, regular one at the price of higher computational requirements.

PL Wielodostęp nieortogonalny (NOMA – Non-Orthogonal Multiple Access) wraz z sukcesywną kompensacją interferencji (SIC – Successive Interference Cancellation) jest jedną z technologii wielodostępu w sieciach 5G. Rozprawa przedstawia transmisję NOMA w łączu w górę w systemach telekomunikacyjnych z wieloma podnośnymi. W transmisji NOMA istnieje konieczność ostrożnego doboru użytkowników na podstawie ich mocy i warunków propagacyjnych. Przeprowadzone badania doprowadziły do zaproponowania ulepszonego algorytmu detekcji, który pozwala na zastosowanie transmisji NOMA w przypadku znacznie mniejszych różnic w poziomach mocy pomiędzy użytkownikami współdzielącymi zasoby radiowe w łączu w górę w porównaniu z tym, co zapewnia standardowa sukcesywna kompensacja interferencji. Takie podejście podnosi przepustowość transmisji. Tematem tej dysertacji jest też zastosowanie ulepszonego algorytmu detekcji w przekaźniku systemu dwukierunkowej wymiany danych w przypadku, gdy zastosowano kodowanie sieciowe w warstwie fizycznej (PNC – Physical Layer Network Coding). Przeprowadzono symulacje dla określenia jakości systemu PNC w jego standardowej wersji i w wersji z zaproponowanym algorytmem detekcji w przekaźniku, które pokazały, że nowy algorytm detekcji może być alternatywą dla typowego algorytmu za cenę wyższych wymagań obliczeniowych.

Number of pages

126

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 2127

On-line catalog

to2021998644

Comments

Podano jako dyscyplinę naukową wg klasyfikacji KBN "Informatyka Techniczna i Telekomunikacja".

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Piotr Gajewski

Place

Warszawa, Polska

Date

25.05.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Ryszard J. Katulski

Place

Gdańsk, Polska

Date

25.05.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

22.06.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.