Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Surface and enzymatic properties of marine and terrestrial bacteria involved in biodegradation of petrochemical hydrocarbons: a comparative study towards improving bioremediation strategies for treating hydrocarbon-polluted sites

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

PL Właściwości powierzchniowe i enzymatyczne morskich i glebowych szczepów bakteryjnych biorących udział w biodegradacji węglowodorów ropopochodnych

Language

english

Keywords
EN
  • enzymatic activity
  • hydrophobicity
  • biodegradation
  • petroleum hydrocarbons
PL
  • aktywność enzymatyczna
  • hydrofobowość
  • biodegradacja
  • węglowodory ropopochodne
Abstract

EN There were eight bacterial strains chosen for this study, all of them isolated from the crude oil contaminated reservoirs. The marine bacterial strains Alteromonas sp. strain TK-46(2), Pseudoalteromonas sp. strain TK-105 and Cycloclasticus sp. strain TK-8 are PAH-degrading bacteria that were isolated from sea surface oil slick samples collected during the Deepwater Horizon oil spill. Polycyclovorans algicola TG408 is an obligate PAH-degrading bacterium that was isolated from a laboratory culture of the cosmopolitan marine diatom Skeletonema costatum. The terrestrial strains used in this study Achromobacter sp. 4(2010), Pseudomonas stutzeri strain 9, Rahnella sp. EK12, Stenotrophomonas maltophilia strain 6 are hydrocarbon degrading strains isolated from soil contaminated with petroleum hydrocarbons in Poland. There were three commercially available non-ionic surfactants used in the studies: Glucopon 215 and Lutensol GD 70 (natural surfactants) and Triton X-100 (synthetic). The biodegradation of neither diesel oil nor naphthalene by all tested bacterial strains was inhibited by the abovementioned surface active agents. The enzymatic activity and cell surface properties of the tested microorganisms was also established.

PL Do badań w ramach niniejszej Rozprawy Doktorskiej wybrano osiem szczepów bakteryjnych, które wyizolowane zostały z terenów skażonych substancjami ropopochodnymi. Do morskich szczepów bakteryjnych należą Alteromonas sp. strain TK-46 (2), Pseudoalteromonas sp. strain TK-105 oraz Cycloclasticus sp. strain TK-8, które zostały wyizolowane z próbek oleju zebranych podczas wycieku ropy naftowej z platformy wiertniczej Deepwater Horizon. Czwarty szczep, Polycyclovorans algicola TG408 wyizolowano z hodowli laboratoryjnej z okrzemków morskich Skeletonema costatum. Szczepy: Achromobacter sp. 4 (2010), Pseudomonas stutzeri strain 9, Rahnella sp. EK12 oraz Stenotrophomonas maltophilia strain 6 zostały wyizolowane z gleby zanieczyszczonej związkami ropopochodnymi na terenie Polski. W badaniach zastosowano trzy dostępne na rynku niejonowe środki powierzchniowo czynne: Glucopon® 215 i Lutensol® GD 70 (naturalne) i Triton X-100 (syntetyczny). Wymienione surfaktanty nie zahamowały procesów biodegradacyjnych ani w przypadku oleju napędowego, ani naftalenu. Określono hydrofobowość jak również potencjał zeta badanych komórek bakteryjnych. W finalnym etapie przebadano aktywność trzech wybranych enzymów – monooksygenazy alkanów długołańcuchowych, 1,2-dioksygenazy katecholowej oraz 2,3-dioksygenazy katecholowej. Wyznaczono korelacje pomiędzy wybranymi parametrami, m.in. biodegradacją i hydrofobowością powierzchni komórki.

Number of pages

167

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 1745

On-line catalog

to201680921

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Włodzimierz Grajek

Place

Poznań, Polska

Date

29.12.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jan Hupka

Place

Gdańsk, Polska

Date

07.01.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.03.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.